Asseria 6

Asseria Svezak / Volume: 6

Zadar, 2008
Izdavač / Publisher: Muzej antičkog stakla
Suizdavači / Co-editors: Arheološki muzej u Zadru
Urednici / Editors: Ivo Fadić, Slobodan Čače