Jednostavna nabava

➔ Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika za 2019. godinu

➔ Plan nabave za 2019.
– objavljen na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika za 2020. godinu

➔ Plan nabave za 2020.
– objavljen na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik