Koncert – Lucija Paleka i Lucija Habuš

Koncert Lucija Paleka – Violina i Lucija Habuš – gitara
Ponedjeljak, 27. lipnja 2016. u 21,00 sat ulaz slobodan
u Muzeju antičkog stakla u Zadrukoncert-lucija2-p