Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA ANTIČKOG STAKLA U ZADRU

– MLADEN PEŠIĆ, dipl. arheolog, predsjednik Upravnog vijeća
– JADRANKA BELEVSKI, dipl. arheolog, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
– MILJENKO DOMIJAN, prof., član
– DINA BUŠIĆ, dipl. muzikolog, član
– FABIJA FRANULOVIĆ, dipl. tur. komunikolog, član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Muzeja antičkog stakla u Zadru (pdf)