Stručno vijeće

STRUČNO VIJEĆE

Članovi Stručnog vijeća Muzeja antičkog stakla u Zadru

1. Jadranka Belevski, viši dokumentarist
2. Berislav Štefanac, dr. sc.,  viši kustos
3. Anamarija Eterović Borzić, viša kustosica
4. Šime Perović, viši restaurator
5. Vedrana Jović Gazić, dr. sc., viša kustosica
6. Fabija Franulović, voditelj marketinga
7. Ana-Marija Maršić, tajnik ustanove.

Odluka o imenovanju Stručnog vijeća (PDF)

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Muzeja antičkog stakla u Zadru (PDF)