10. - 12. svibnja 2024.

U organizaciji udruženja AIHV – Comitato Nazionale Italiano, u Palermu je od 10. – 12. svibnja 2024. godine održan znanstveni skup s naslovom Il vetro nel Mediterraneo: la crocevia di popoli, beni e idee. Na skupu je dr. sc. Šime Perović konzervator-restaurator savjetnik i kustos iz Muzeja antičkog stakla u Zadru održao referat o staklenim nalazima iz ranosrednjovjekovnih groblja u Dalmaciji.