Opće informacije

MUZEJ ANTIČKOG STAKLA U ZADRU

Opći podaci

➔ Status: A
➔ Vrsta: Specijalizirani muzej – arheološki
➔ Djelokrug: Državni
➔ Osnivač: Republika Hrvatska
➔ Godina osnutka: 2006.
➔ Ravnatelj: Dr. sc. Hrvoje Manenica

Adresa: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar
Tel: 023/363-830, 363-832, 363-833
Fax: 023/363-834
E-mail: info@mas-zadar.hr
Url: http://www.mas-zadar.hr

Opće informacije
Opće informacije