Registar ugovora

Muzej antičkog stakla u Zadru kao javni naručitelj je, u skladu s člankom 28. o planiranju nabave i registru ugovora (ZJN 2016), obvezan ažurno voditi Registar ugovora te ga je obvezan objaviti na internetskim stranicama EOJN prema unaprijed definiranim koracima objave u predviđenom obrascu.

Registar ugovora sklopljenih do 31.12.2023. za Muzej antičkog stakla u Zadru nalazi se na poveznici:
https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

Registar ugovora sklopljenih od 01.01.2024. za Muzej antičkog stakla u Zadru nalazi se na poveznici:

https://eojn.hr/contracts