Upravno vijeće

Upravno vijeće Muzeja antičkog stakla u Zadru

– dr. sc. Mladen Pešić, predsjednik Upravnog vijeća
– dr. sc. Berislav Štefanac, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
– dr. sc. Ante Jurčević, član
– Dina Bušić, dipl. muzikolog, član
– Ana-Marija Maršić, mag. admin. publ., član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Muzeja antičkog stakla u Zadru (pdf)