Od palače do muzeja

Impresum

Autorica stručne koncepcije
Anamarija Eterović

Autori tekstova
Anamarija Eterović, Ivo Fadić, Vedrana Jović Gazić, Šime Perović, Berislav Štefanac

Likovna i grafička obrada
Jadranka Belevski

Autorice likovnog postava
Jadranka Belevski, Anamarija Eterović, Vedrana Jović Gazić

Postav izložbe
Jadranka Belevski, Anamarija Eterović, Ivo Fadić, Vedrana Jović Gazić, Šime Perović, Berislav Štefanac

Fotografije
Ivo Fadić, Vedrana Jović Gazić, Šime Perović, Berislav Štefanac

Prijevod na talijanski
Vedrana Jović Gazić, Šime Perović

Lektura
Zlata Derossi

Korektura
Anamarija Eterović, Vedrana Jović Gazić

Izrada filma
Petar Fadić

Karta
Igor Maštruko

Suradnici
Fabija Franulović, Antonija Gospić, Anamarija Cukrov-Maršić, Joško Marušić, Zrinka Serventi, Marko Štefanac