Odjel povijesnog stakla

Odjel povijesnog stakla posljednja je po redu formirana sastavnica Muzeja antičkog stakla u Zadru, nastala iz potrebe za sustavnim prikupljanjem, dokumentacijom, a zatim i stručnom i znanstvenom valorizacijom staklene građe post-antičkih povijesnih razdoblja.

Okosnicu Odjela povijesnog stakla čini Zbirka srednjovjekovnog i novovjekovnog stakla čiji se fundus temelji na donacijama, otkupu i nalazima prikupljenima tijekom recentnih arheoloških istraživanja na području grada Zadra.
Uglavnom je riječ o uobičajenim uporabnim predmetima – ambalažno staklo, ljekarničko staklo, stolno posuđe, rasvjetna tijela, građevinsko (prozorsko) staklo – iz vremenskog razdoblja od 13. do 19. stoljeća.

Aktivnosti unutar Odjela povijesnog stakla primarno su usmjerene sistematizaciji i širenju postojećeg fundusa, uz tendenciju izdvajanja novih zbirki prema kronološkim, tipološkim i stilskim parametrima.
Posebna pozornost posvećuje se prezentaciji staklenog materijala putem izložbenih projekata, edukativnih i praktičnih radionica, stručnih i znanstvenih predavanja. Potiču se projekti međumuzejske i općenito međuinstitucionalne suradnje, razmjena iskustava i znanja s naglaskom na interdisciplinarnom istraživačkom pristupu.

Kontakt:

Dr. sc. Vedrana Jović Gazić, viši kustos

E-mail: vedrana.jovic@mas-zadar.hr

Tel: +385 23 363 841

Odjel povijesnog stakla