Odjel za arheologiju

Muzej antičkog stakla u Zadru specijalistička je arheološka institucija usmjerena primarno izučavanju i prezentaciji antičkog staklarstva. Kako bi se naglasile sve komponente stručnog i znanstvenog djelovanja, uz Odjel antičkog stakla osnovan je i Odjel za arheologiju s ciljem znanstvene valorizacije cjelokupnih arheoloških konteksta u kojima se pronalazi ponajprije antičko, a potom i staklo ostalih povijesnih razdoblja.

Odjel za arheologiju provodi arheološka istraživanja i nadzore prvenstveno na širem zadarskom području te surađuje s brojnim srodnim institucijama u prezentaciji i popularizaciji kulturne baštine. Jedan od najznačajnijih projekata jest istraživanje liburnsko-rimskog nalazišta Asseria kod Benkovca na kojem se iz godine u godinu postižu značajni rezultati. Također, Odjel je partner u istraživanju iznimno značajnog protopovijesnog gradinskog naselja Kopila na otoku Korčuli. Istraživanja monumentalnih grobnica datiranih od 4. do 1. stoljeća prije Krista do sada su pružila najveći broj predrimskih staklenih nalaza na istočnoj obali Jadrana te omogućila uvid u značenje tog materijala kod onodobnog domorodačkog stanovništva.

Osim kroz aktivna sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavama stručnih i znanstvenih radova u časopisima, zbornicima i monografijama ciljane tematike, rezultati istraživanja Odjela predstavljaju se i kroz izložbe, ali i stručna predavanja.

Kontakt:

Anamarija Eterović Borzić, muzejski savjetnik

E-mail: eterovic@mas-zadar.hr

Tel: +385 23 363 842

Dr. sc. Berislav Štefanac, muzejski savjetnik

E-mail: stefanac@mas-zadar.hr

Tel: +385 23 363 844

Odjel za arheologiju