Odjel za dokumentaciju

Muzejska je dokumentacija prema Zakonu o muzejima zaštićena kao kulturno dobro i njezino se vođenje propisuje posebnim Pravilnikom. To je sustavno izrađen, prikupljen, organiziran i pohranjen skup podataka koji proizlazi iz obrade muzejske građe i djelatnosti muzeja. Muzej antičkog stakla u Zadru od samog osnutka 2006. godine prikuplja muzejsku dokumentaciju, a zaposlenjem dokumentarista 2008. godine ta se građa sustavno obrađuje i digitalizira.

Prema najnovijem Zakonu o muzejima temeljno muzejsko zvanje jest kustos, a dokumentarist se postaje radom i napredovanjem u muzejskoj struci te se sad nalazi se u kategoriji viših stručnih zvanja kao viši kustos dokumentarist. Odjel za dokumentaciju Muzeja antičkog stakla u Zadru vodi viši kustos dokumentarist. Osnovna zadaća tog muzejskog zvanja jest nadzor vođenja primarne muzejske dokumentacije, za koju su prvenstveno zaduženi kustosi, te vođenje i obrada sekundarne muzejske dokumentacije.

Fondovi sekundarne dokumentacije u Odjelu za dokumentaciju Muzeja antičkog stakla u Zadru obuhvaćaju audio-vizualne fondove (fototeka, videoteka, planoteka, dokumentacijski crteži), fond hemeroteke, evidencije o izložbama, događanjima, izdavačkoj djelatnosti, edukativnoj djelatnosti, virtualnim i digitalnim sadržajima, stručnom i znanstvenom radu te dokumentaciju o osnivanju i povijesti muzeja. Svi su fondovi digitalizirani i dostupni stručnom muzejskom osoblju, ali i vanjskim korisnicima na zahtjev.

Odjel za dokumentaciju Muzeja antičkog stakla u Zadru prikuplja sve podatke relevantne za vođenje muzejske dokumentacije o građi i djelatnosti MAS-a, koji pokazuju, uz razinu temeljitog vođenja tih fondova, i svu brojnost aktivnosti koju Muzej antičkog stakla u Zadru provodi.

Unutar Odjela nalazi se i Zbirka donacija suvremenog umjetničkog stakla MAS-a, koja se izravno nadovezuje na bogatu izložbenu djelatnost Muzeja, a u kojoj se nalaze umjetnine donirane od stane hrvatskih i inozemnih umjetnika čije su izložbe održane u MAS-u.

Jadranka Belevski

Muzejski savjetnik dokumentarist

E-mail: jbelevski@mas-zadar.hr

Tel: +385 23 363 839

Odjel za dokumentaciju