Odjel za restauraciju i istraživanje

Odjel za restauraciju i istraživanje Muzeja antičkog stakla u Zadru aktivno djeluje od formalnog osnivanja Muzeja 2006. godine. Do 2009. godine rad Odjela odvijao se u prostorima Arheološkog muzeja u Zadru, a nakon fizičkog otvaranja Muzeja u svibnju 2009. Odjel je smješten u novouređeni laboratorij Muzeja.

Primarna djelatnost Odjela za restauraciju i istraživanje je preventivna i aktivna zaštita i obrada pokretne arheološke građe od stakla, s ciljem izlaganja te stručnog i znanstvenog prezentiranja. Istodobno se na Odjelu provode i programi eksperimentalne arheologije u svrhu istraživanja antičkih i srednjovjekovnih staklarskih i restauratorskih tehnika, kao i sistematizirani program provođenja fizičkih analiza na arheološkim staklenim uzorcima, uz stvaranje baze podataka o strukturalnim karakteristikama kolekcije rimskog stakla iz MAS-a. Rekonstrukcijska rješenja unaprjeđuju istraživanje i sustavna upotreba tehnologije 3D skeniranja i ispisivanja.

Premda je muzej naslovno usmjeren ponajviše na antičku arheološku građu, ustrojstvene jedinice u njemu tretiraju i građu iz ostalih povijesnih razdoblja, a osim materijala proisteklog s kopnenih arheoloških lokaliteta, obrađuju se i nalazi iz podvodnih i podmorskih nalazišta. U svim tim aktivnostima kontinuirano se proširuje interdisciplinarna suradnja s institucijama koje svojom praksom i metodologijom doprinose kvalitetnijoj i preciznijoj interpretaciji staklene arheološke baštine. Iskustva i rezultati ostvareni u suradnji s Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu, Istraživačkom jedinicom Vicarte (Vidro e Cerâmica para artes) u Portugalu, Zavodom za javno zdravstvo u Zadru i drugima sustavno se prezentiraju na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Također, cjelokupno se teorijsko i praktično iskustvo Odjela za restauraciju i istraživanje MAS-a prenosi i na studente angažirane u zaštiti kulturne baštine višegodišnjom sustavnom suradnjom s Odjelom za restauraciju Umjetničke akademije u Splitu.

Kontakti:

Dr. sc. Šime Perović, konzervator-restaurator savjetnik i kustos
E-mail: sime.perovic@mas-zadar.hr
Tel: +385 23 363 838

Ivana Matković, konzervator - restaurator
E-mail: ivana.matkovic@mas-zadar.hr

Tel: +385 23 363 838

Odjel za restauraciju i istraživanje