Najave grupnih posjeta

Najave grupnih posjeta

Grupni posjet najavljuje se tri radna dana prije predviđenog datuma posjeta.

Najava se vrši telefonski na broj 023 363 831 ili slanjem ispunjenog obrasca na e-mail: info@mas-zadar.hr

Otvori ili preuzmi obrazac: Najava grupnog posjeta

Najave grupnih posjeta
Najave grupnih posjeta