Najave grupnih posjeta

NAJAVE GRUPNIH POSJETA

Grupni posjet najavljuje se tri radna dana prije predviđenog datuma posjeta.
Najava se vrši telefonski na 023 363 831 ili slanjem obrasca na mail: info@mas-zadar.hr

Otvori ili preuzmi obrazac: Najava grupnog posjeta