Odjel za arheologiju

Arheološki odjel
Primarna djelatnost Arheološkog odjela Muzeja antičkog stakla jest skrb o zbirci antičkih staklenih predmeta datiranih od 1. do 5. stoljeća koji su većinom pronađeni na širem zadarskom području (nekropola antičkog Zadra, Nina i Aserije).
Zbirka sadrži veliki broj uporabnih predmeta, mahom korištenim u svakodnevnom životu u svojstvu stolnog posuđa, ambalaže pojedinim medicinskim i kozmetičkim pripravcima i slično. Tipološki su zastupljeni svi oblici: zdjelice, čaše, plitice, vrčevi, boce, balzamariji te razni oblici urneta, amforiska, aribalosa i piksida. Među dragocijenijim nalazima ističu se nakitni predmeti i minijature. U fundusu Muzeja nalaze se i mnogi raritetni primjerci poput raznih antropomorfnih, zoomorfnih i fitomorfnih recipijenata. Sav taj stakleni materijal bio je sastavni dio života i smrti, sastavni dio stola za blagovanje ili pak ženskog kozmetičkog stola, ali i obreda pokapanja, uljepšavao je svečane trenutke svakodnevnog života i posljednje počivalište pokojnika.
Djelatnost Odjela osim skrbi i stručne obrade građe, vođenja primarne dokumentacije te brige o pravilnom smještaju i čuvanju u muzejskim čuvaonicama i studijskoj zbirci obuhvaća i znanstvenu valorizaciju i prezentaciju građe. Djelatnici Odjela rezultate istraživanja ovog segmenta materijalne kulture antičkog razdoblja prenose putem stručnih i znanstvenih članaka, sudjelovanja na strukovnim kongresima, simpozijima i okruglim stolovima, ali i putem stručnih vodstava i posebno izložbi. Također, sudjeluju u izradi programa edukacije i vodstva za vrtiće, škole i fakultete.
Odjel provodi i arheološka istraživanja na zadarskom području među kojima je najznačajniji projekt sustavnog istraživanja liburnsko-rimskog grada Aserije (Podgrađe kod Benkovca).

Kontakti:
Eterović Borzić Anamarija – viša kustosica
E-mail: eterovic@mas-zadar.hr
Tel: 023 363 842

Dr. sc. Štefanac Berislav – viši kustos
E-mail: stefanac@mas-zadar.hr
Tel: 023 363 844

Uz polazno poslanje proučavanja i prezentacije stakla antičkog razdoblja, u Muzeju antičkog stakla u Zadru stvaraju se temelji budućoj Zbirci srednjovjekovnog i novovjekovnog stakla. Materijal kojim raspolažemo zahvaljujući novim arheološkim istraživanjima, donacijama, u manjem dijelu i otkupu građe, zasad se obrađuje u sustavu Studijske zbirke. Uglavnom je riječ o uobičajenim, ali vrlo raznolikim uporabnim predmetima iz širokog vremenskog raspona od XIV. do XIX. stoljeća koji potječu iz neposredne blizine povijesne jezgre Zadra, nekolicine lokaliteta iz uže okolice grada, kao i nekih izoliranih arheoloških lokaliteta, poput nalazišta novovjekovnoga brodoloma kod otoka Koločepa.
Srednjovjekovnoj i novovjekovnoj staklenoj građi na širem području Zadra posvećuje se relativno malo pažnje. Rijetko je predmetom ciljanoga proučavanja, pa tako i prezentacije putem stručnih izložbi. U daljnjem cilju našega rada na prvom je mjestu sustavno obogaćivanje Zbirke, odgovarajuća stručna i znanstvena obrada, te konačno opće širenje svijesti o valorizaciji staklenih predmeta kao dijela životne svakodnevnice svih povijesnih razdoblja.

Kontakt: Dr. sc. Jović Gazić Vedrana – viša kustosica
E-mail: vedrana.jovic@mas-zadar.hr
Tel: 023 363 841