Odjel za dokumentaciju

Muzej antičkog stakla u Zadru od samog osnutka 2006. godine ima dokumentacijsku službu, koja se brine za vođenje muzejske dokumentacije. Dokumentarist, zadužen u prvom redu za crtanje arheološkog materijala, potom digitalizaciju i uređenje fonda dokumentacijskih crteža bio je nezaobilazna stavka pri radu na stalnom postavu Muzeja. Muzejski dokumentarist objedinjuje vođenje primarne muzejske dokumentacije, za koju su prvenstveno zaduženi kustosi, sa sekundarnom muzejskom dokumentacijom koja je u domeni muzejskog dokumentarista. Muzejska dokumentacija se uz muzejsku građu štiti kao kulturno dobro i njeno se vođenje propisuje posebnim pravilnikom Zakona o muzejima.
Fondovi sekundarne dokumentacije u Odjelu za dokumentaciju Muzeja antičkog stakla u Zadru obuhvaćaju inventarne knjige audio-vizualnih fondova (fototeka, videoteka, planoteka, dokumentacijski crteži), inventarnu knjigu hemeroteke, knjigu evidencije o izložbama, evidenciju o posebnim događanjima, evidenciju o pedagoškoj djelatnosti, evidenciju o stručnom i znanstvenom radu, evidenciju o izdavačkoj djelatnosti, dokumentaciju o marketingu i odnosima s javnošću te dokumentaciju o osnivanju i povijesti muzeja. Svi fondovi su digitalizirani i dostupni stručnom muzejskom osoblju, ali i vanjskim korisnicima na zahtjev.
Odjel za dokumentaciju Muzeja antičkog stakla u Zadru prikuplja sve podatke relevantne za fondove sekundarne muzejske dokumentacije, koji pokazuju, uz razinu temeljitog vođenja dokumentacije o muzejskoj građi, svu brojnost aktivnosti koju Muzej antičkog stakla provodi.

Kontakt: Jadranka Belevski, viši dokumentarist,
E-mail: jbelevski@mas-zadar.hr
Tel: 023 363 839