Odjel za restauraciju

Odjel za restauraciju i istraživanje Muzeja antičkog stakla u Zadru, aktivno djeluje od formalnog osnivanja Muzeja 2006. godine. Njegov rad može se podijeliti na razdoblje do fizičkog otvaranja Muzeja u svibnju 2009. godine kada je djelovao u prostorima Arheološkog muzeja u Zadru, i razdoblje nakon toga kada djeluje u laboratoriju uređenom u nekadašnjoj palači Cosmacendi.
Primarna  djelatnost Odjela za restauraciju i istraživanje je preventivna i aktivna zaštita i obrada pokretne arheološke građe od stakla s ciljem izlaganja te stručnog i znanstvenog prezentiranja. Istodobno na odjelu se provode i programi eksperimentalne arheologije s ciljem istraživanja antičkih i srednjovjekovnih staklarskih tehnika.
U svim tim aktivnostima kontinuirano se proširuje interdisciplinarna suradnja sa institucijama koje svojom praksom i metodologijom doprinose kvalitetnijoj i preciznijoj interpretaciji staklene arheološke baštine. Iskustva i rezultati ostvareni u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu, Istraživačkom jedinicom Vicarte (Vidro e Cerâmica para artes) u Portugalu, Zavodom za javno Zdravstvo u Zadru i drugima, sustavno se prezentiraju na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima.
Također, cjelokupno se teorijsko i praktično iskustvo odjela za restauraciju i istraživanje MAS-a prenosi i na studente angažirane u zaštiti kulturne baštine, sustavnom, višegodišnjom suradnjom sa odjelom za restauraciju Umjetničke akademije u Splitu.

Kontakti:

Šime Perović, viši konzervator-restaurator i kustos
E-mail: sime.perovic@mas-zadar.hr
Tel: +385 23 363 838

Matković Ivana, restauratorica
E-mail: ivana.matkovic@mas-zadar.hr