Katalog – Putovanje porculana putom svile

Izložba kulture Kineskog porculana – Putovanje porculana putom svile