Stručno vijeće

STRUČNO VIJEĆE

Članovi Stručnog vijeća Muzeja antičkog stakla u Zadru

1. Anamarija Eterović Borzić, viši kustos, predsjednik stručnog vijeća
2. Berislav Štefanac, dr. sc., viši kustos
3. Jadranka Belevski, viši dokumentarist
4. Šime Perović, viši konzervator-restaurator
5. Vedrana Jović Gazić, dr. sc., viši kustos