11 noći u muzeju

11 noći u muzeju

Virtualna izložba o održanim programima za Noć muzeja u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2010. do 2020. godine

Sova je prepoznatljivi dio vizuala Noći muzeja Hrvatskog muzejskog društva, koje je organizator ove manifestacije, a Muzej antičkog stakla u Zadru je u svoje vizuale uključio i svoju zadarsku sovu
Sova je prepoznatljivi dio vizuala Noći muzeja Hrvatskog muzejskog društva, koje je organizator ove manifestacije, a Muzej antičkog stakla u Zadru je u svoje vizuale uključio i svoju zadarsku sovu

Muzej antičkog stakla u Zadru 29. siječnja 2021. sudjeluje na 16. Noći muzeja, koja ove godine nosi epitet digitalna. Digitalno, online, virtualno – sve su to riječi koje su postale svakodnevica u muzejskoj praksi u proteklih gotovo godinu pandemijskih dana. Iako ti pojmovi imaju iznimno pozitivan predznak u razvoju suvremenih muzejskih trendova, ipak se u njih uvukla doza gorčine, jer oni u ovom trenutku postaju simbolom fizičkog odmaka od posjetitelja koji su osnova postojanja svakog muzeja te postaju sinonim za loše epidemiološke prilike. Digitalni trend kao poželjan način držanja koraka s današnjim vremenom ipak je u vremenu koronakrize postao puka potreba. To je posebno vidljivo upravo na primjeru velike nacionalne manifestacije Noć muzeja, koja već 16 godina slavi masovnost posjeta hrvatskim muzejima. Statistika posjeta programima za Noć muzeja, koju daje Hrvatsko muzejsko društvo kao organizator ove manifestacije je od 2005. do 2020. godine impresivnih 3 497 759 posjetitelja. Utoliko je posebno neobično ove godine te posjete zamijeniti klikovima i virtualnim prostorom. Tema 16. Noći muzeja: „Zadaće muzeja u uvjetima kriza“ je primjerena trenutku, pa je ova Noć muzeja poseban izazov za sve muzealce pogođene pandemijom i brojne pogođene potresima, tako da se može reći da predstavlja i vrijedno istraživanje aktualnog stanja i perspektive muzeja u nošenju s izazovima vremena.

Upravo ovo izazovno vrijeme donosi neke nove razine kreativnosti, pa je i Muzej antičkog stakla u Zadru kroz proteklu godinu priredio mnoštvo digitalnih sadržaja na svojoj mrežnoj stranici i na društvenim mrežama. Do sada su na mrežnu stranicu MAS-a u 2020. godini postavljene 4 virtualne izložbe, počevši s obilježavanjem Dana Muzeja antičkog stakla u Zadru 5. svibnja s izložbom „10 dana, 10 godina“, potom virtualnom izložbom dječjih radova „Staklena slikovnica“, „Od palače do (virtualnog) muzeja“ izložbom povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja te na kraju virtualnim Adventom i izložbom “10 Božića u MAS-u.”

Godinu 2021. započinjemo programom za 16. digitalnu Noć muzeja u koji je uključena i 5. virtualna izložba MAS-a “11 Noći u Muzeju.” Ta izložba je treća i završna iz tzv. COVID ciklusa virtualnih izložbi pod nazivom Iz dokumentacijskih fondova MAS-a, koje priprema Odjel za dokumentaciju i autorica izložbi: Jadranka Belevski, viši kustos dokumentarist. Cijeli je ovaj ciklus zamišljen kako bi se prisjetili mnoštva događanja održanih u prostorima Muzeja antičkog stakla u Zadru u proteklih nešto više od 11 godina, a posebno u ovom vremenu pandemije koja je održavanje muzejskih programa ograničila ili potpuno onemogućila.

Virtualna izložba “11 Noći u Muzeju” obuhvaća 11 održanih programa za Noć muzeja u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2010. do 2020. godine i to kroz čak 215 fotografija, plakata, pozivnica, naslovnica, kataloga i drugih vizuala. Sve ove 3 virtualne izložbe generirane iz dokumentacijskih fondova MAS-a svakako predstavljaju vrijedan uvid u dokumentarnu građu Muzeja. Muzej antičkog stakla u Zadru njeguje tradiciju glazbe u svom prostoru, tako da Noć muzeja obilježavaju neizostavni koncerti u atriju Muzeja, slično kao što se za Božić tradicionalno u MAS-u održavaju božićni koncerti. U ovom proteklom periodu, u 11 Noći muzeja održano je 11 cjelovečernjih koncerata i to od ozbiljne do pop-rock, jazz i funk glazbe. Samim tim su te najduže muzejske noći u MAS-u prepoznate kao zabavne, neformalne i izuzetno privlačne za posjetitelje. Muzej svoje “ozbiljne” programe, kojih je iznimno mnogo, predstavlja publici na jedan pristupačniji način, popunjavajući ponekad stereotipnu muzejsku tišinu glazbom, pozivajući posjetitelje na ulazak u nešto drugačije. Noć muzeja je prepoznata kao manifestacija prepuna optimizma i dobre energije usmjerena ne samo na klasičnu muzejsku publiku, već još i više na nove ili na one rijetke posjetitelje koji dolaze u muzeje samo na Noć muzeja. Upravo u tome leži najveća vrijednost ove akcije, a to je da se muzeji otvore za svoju sredinu, ne samo za turiste ili ciljanu muzejsku publiku. Uz dobru energiju cjelovečernjih koncerata, sve su (osim prve 2010.) Noći muzeja u Muzeju antičkog stakla završavale lutrijom, koju je izvlačila omiljena zadarska glumica Tamara Šoletić. U tih 10 lutrija poklonjeno je 100 vrijednih unikatnih suvenira iz Muzeja.

U proteklih 11 godina u kojima je Muzej antičkog stakla u Zadru od otvorenja 2009. godine sudjelovao u održavanju Noći muzeja, posjetitelji su u Muzeju imali priliku razgledati 20 izložbi raznih tematika od arheoloških do suvremenog umjetničkog stakla. Od tih 20 izložbi čak ih je 11 pripremljeno i otvoreno baš za Noć muzeja.

Važan dio prepoznatljivosti Muzeja antičkog stakla u Zadru su radionice koje se svakodnevno mogu posjetiti i uživati u demonstraciji izrade staklenih predmeta. Upravo su te radionice i demonstracije muzejskih staklopuhača, često uz gostovanja i drugih majstora staklara te uz pedagoške radionice činile poseban dio programa Noći muzeja. Ukupno je u 11 Noći muzeja u MAS-u održano 28 takvih programa.
Važan su dio Noći muzeja bile i druge aktivnosti poput modne revije nakita, filmskih projekcija, predstavljanja knjiga, degustacija vrhunskih vina ili hrane. Sve su to događanja netipična za klasičnu muzejsku djelatnost, ali su iznimno vrijedna za novu, bolju i pristupačniju sliku muzeja i muzejske djelatnosti, a koju manifestacija Noć muzeja upravo i čini takvom.

Popis održanih programa za Noć muzeja u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2010. do 2020. godine:

IZLOŽBE:
1. Ines Vlašić i Antonija Gospić: „Izložba nakita“, Noć muzeja 2010. (otvorena za Noć muzeja 2010.)
2. Stakleni sjaj / Zbirka stakla Muzeja Slavonije (19. – 20. st.), Noć muzeja 2011. (otvorena 23. 11. 2010.)
3. Josip Botteri Dini: „U susret Božićnoj svjetlosti“, Noć muzeja 2011. (otvorena 23. 12. 2010.)
4. Sa studentima arheologije – 10 godina terenske nastave, Noć muzeja 2012. (otvorena za Noć muzeja 2012.)
5. Antonija Gospić: „Ex igne – Iz vatre / Izložba nakita“, Noć muzeja 2012. (otvorena za Noć muzeja 2012.)
6. 50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Noć muzeja 2013. (otvorena za Noć muzeja 2013.)
7. Iluminacije / Arheološki crteži Krešimira Rončevića, Noć muzeja 2013. (otvorena za Noć muzeja 2013.)
8. Grad mrtvih / Nekropola antičkog Zadra (Arheološka istraživanja u Ulici fra Ivana Zadranina), Noć muzeja 2014. (otvorena 22. 11. 2013.)
9. Rudolf Weninger: „Gospe od stakla“, Noć muzeja 2014. (otvorena 19. 12. 2013.)
10. Transparentna ljepota: staklo od renesanse do art décoa iz fundusa zagrebačkih muzeja – Zagreb Zadru s ljubavlju, Noć muzeja 2015. (otvorena 25. 11. 2014.)
11. Vino i staklo, Noć muzeja 2015. (otvorena za Noć muzeja 2015.)
12. Nada Debelić: „Živjeti sa staklom / Vivere cum vitro“, Noć muzeja 2016. (otvorena za Noć muzeja 2016.)
13. Staklo kasnog srednjeg i novog vijeka u Muzeju antičkog stakla u Zadru, Noć muzeja 2016. (otvorena za Noć muzeja 2016.)
14. Zadar susreće Milano / Izbor talijanskih umjetnika i dizajnera stakla od 1960. do danas, Noć muzeja 2017. (otvorena 7. 12. 2016.)
15. Julijana Voloder: „Aurora Borealis“, Noć muzeja 2017. (otvorena 22. 12. 2016.)
16. Stakleno blago Akvileje, Noć muzeja 2018. (otvorena 11. 1. 2018.)
17. Staklene svjetiljke kroz vrijeme / Staklene svjetiljke u Hrvatskoj od 1. do 19. stoljeća, Noć muzeja 2019. (otvorena 22. 11. 2018.)
18. Oksana Veber: „Čarobno staklo“, Noć muzeja 2019. (otvorena za Noć muzeja 2019.)
19. Staklo Aserije, Noć muzeja 2020. (otvorena za Noć muzeja 2020.)
20. Stakleni izazovi, Noć muzeja 2020. (otvorena za Noć muzeja 2020.)

KONCERTI:
1. Koncert klasične glazbe: Diana Grubišić Ćiković (harfa) i Tamara Coha Mandić (flauta), Noć muzeja 2010.
2. Koncert klasične glazbe: Gudački kvartet „Blagoje Bersa“ Zadar, Noć muzeja 2011.
3. Koncert klasične glazbe: Gudački kvartet „Blagoje Bersa“ Zadar, Noć muzeja 2012.
4. Koncert renesansne glazbe: Trio „Cobbler Renesta String“, Noć muzeja 2013.
5. Koncert: DINA E MEL (Dina Bušić i Melita Ivković u suradnji s Josipom Marcelićem i Dariom Botićem), Noć muzeja 2014.
6. Koncert: Martine Thomas i Emil Šprljan, Noć muzeja 2015.
7. Koncert: Vafunkoolers, Noć muzeja 2016.
8. Koncert: Jet Set Band Zadar, Noć muzeja 2017.
9. Koncert: Combo blues band, Noć muzeja 2018.
10. Koncert: Combo blues band, Noć muzeja 2019.
11. Koncert gypsy swing / jazz sastava: Gadjo Manouche, Noć muzeja 2020.

RADIONICE I DEMONSTRACIJE:
1. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški i njegov tim, Noć muzeja 2010.
2. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški, Marko Štefanac, Noć muzeja 2011.
3. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2011.
4. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški, Marko Štefanac, Noć muzeja 2012.
5. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2012.
6. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški, Marko Štefanac, Noć muzeja 2013.
7. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2013.
8. Radionica puhanja stakla na plameniku: Ivanka Pašalić (udruga Stakleni svijet), Noć muzeja 2013.
9. Radionica puhanja stakla: Marko Štefanac, Noć muzeja 2014.
10. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2014.
11. Radionica puhanja stakla: Marko Štefanac, Noć muzeja 2015.
12. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2015.
13. Radionica puhanja stakla: Marko Štefanac, Noć muzeja 2016.
14. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2016.
15. Izrada staklenih minijatura na plameniku: Ivana Matković, Noć muzeja 2016.
16. Tri radionice za djecu i odrasle: Slaži, crtaj, igraj, Donesi i oslikaj, Učenici kustosi (autor i voditelj radionica: Mima Samodol), Noć muzeja 2016.
17. Radionica puhanja stakla: Marko Štefanac, Noć muzeja 2017.
18. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2017.
19. Izrada staklenih minijatura na plameniku: Ivana Matković, Noć muzeja 2017.
20. Radionice za djecu: Slaži, crtaj, igraj (autor i voditelj radionice: Mima Samodol), Noć muzeja 2017.
21. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški, Marko Štefanac, Noć muzeja 2018.
22. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2018.
23. Izrada staklenih minijatura na plameniku: Ivana Matković, Noć muzeja 2018.
24. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški, Marko Štefanac, Noć muzeja 2019.
25. Izrada staklenog nakita i minijatura na plameniku: Ivana Matković, Noć muzeja 2019.
26. Radionica za djecu: Izrada reljefnih radioničkih žigova u glini (autor i voditelj radionice: Biljana Lovrić), Noć muzeja 2019.
27. Radionica puhanja stakla: Bojan Podhraški, Matej Podhraški, Noć muzeja 2020.
28. Izrada staklenog nakita na plameniku: Antonija Gospić, Noć muzeja 2020.

PREDSTAVLJANJA, PROMOCIJE, PROJEKCIJE:
1. Modna revija nakita iz kolekcije Ines Vlašić i Antonije Gospić, Noć muzeja 2010.
2. Predstavljanje knjige „Avantura u muzejima / Vodič kroz najzanimljivije hrvatske muzeje“ Irene Jukić Pranjić i Jelene Bračun Filipović, Noć muzeja 2013.
3. Degustacija vina Kraljevskih vinograda, Noć muzeja 2015.
4. Projekcija filmova Muzeja antičkog stakla u Zadru, Noć muzeja 2018.
5. Predstavljanje knjige „Autohtona kuharica zadarske županije“ Renata Kraljeva, Noć muzeja 2019. uz degustaciju specijaliteta autora, Noć muzeja 2019.

IMPRESSUM
„11 Noći u Muzeju“
Virtualna izložba o održanim programima za Noć muzeja u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2010. do 2020. godine

IZDAVAČ

Muzej antičkog stakla u Zadru

ZA IZDAVAČA
Dr. sc. Hrvoje Manenica, ravnatelj Muzeja antičkog stakla u Zadru

AUTOR IZLOŽBE I TEKSTA
Jadranka Belevski

STRUČNI SURADNICI
Anamarija Eterović Borzić, Berislav Štefanac

STRUČNI SURADNIK ZA MARKETING
Fabija Franulović

IZRADA I IMPLEMENTACIJA
Petar Fadić

Copyright © Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar, 2020.

Programi

Kontakt Kontakt

Tel: +385 (0)23 363 831

Tel: +385 (0)23 363 832

Fax: +385 (0)23 363 834

info@mas-zadar.hr

Radno vrijeme Radno vrijeme

ZIMSKO RADNO VRIJEME
(2. 11. - 31. 5.)
PON - PET: 9 - 16 h
SUB: 9 - 13 h

-

LJETNO RADNO VRIJEME
(1. 6. - 31. 10.)
PON - NED: 9 - 21 h

Ulaznice Ulaznice

Odrasli: 30 kn

Grupe (5+ osoba): 20 kn

Studenti i učenici: 10 kn

Umirovljenici: besplatno

Novosti