Izložba Istočnomediteransko staklo – Kolekcija staklenih akvizicija iz Muzeja antičkog stakla u Zadru u Arheološkom muzeju Narona 8.4. - 6.6. 2022.

Istočnomediteransko staklo – Kolekcija staklenih akvizicija iz Muzeja antičkog stakla

U Arheološkom muzeju Narona u Vidu kod Metkovića predstavljena je izložba Istočnomediteransko staklo – Kolekcija staklenih akvizicija iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Radi se o izboru staklenih predmeta iz nekadašnje privatne kolekcije Ante Grčića koja je danas dio fundusa Muzeja antičkog stakla u Zadru. Kolekciju sačinjavaju raznovrsne akvizicije, zanimljive i opširne tipologije. Za izložbu su izdvojena 24 primjerka iz antičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja.

U izložbenom postavu mogu razgledati neka od vrhunskih ostvarenja istočnomediteranske staklarske produkcije. Najveći dio građe odnosi se na razne oblike boca, čaša i vrčeva, dok manji dio sačinjavaju nakitni predmeti. Postav je obogaćen i raritetnim primjercima, poput bogato ukrašene boce s reljefnim medaljonima. Izložbeni eksponati su se upotrebljavali u raznim sferama života, kako u onim uobičajenim tako i u simboličnim. Kolekcija predstavlja važan edukativan prinos te poticaj novim istraživanjima osobito u kontekstu antičkog staklarstva. Selekciju i odabir građe izvršili su autori izložbenog postava iz Muzeja antičkog stakla u Zadru, muzejski savjetnik dr. sc. Berislav Štefanac i viša kustosica Anamarija Eterović Borzić. Izložba je otvorena 08. travnja 2022. kao integralni dio programa u kojem je Arheološki muzej Narona putem izložbe Staklo: nove akvizicije Arheološkog muzeja Narona predstavio svoju novu kolekciju stakla ostvarenu otkupom.