Arheološki lokalitet Asseria (Podgrađe kod benkovca)

Naš arheološki tim u suradnji sa Zavičajnim muzejom Benkovac uspješno je priveo kraju ovogodišnju istraživačku kampanju lokaliteta Asseria (Podgrađe kod Benkovca). Rezultati istraživanja usmjerenih na poziciju unutar istočnog dijela monumentalnih bedema iznimno su značajni jer pružaju uvid u svakodnevni život i arhitekturu domorodačkog liburnskog stanovništva ili bolje rečeno u predrimski horizont koji je u odnosu na onaj rimski do sada nešto slabije poznat. Stoga se naravno veselimo i daljnjoj obradi i interpretaciji, a posebno prezentaciji prikupljenih podataka i nalaza. Hvala kolegama iz Arheološkog muzeja Zadar i studentima Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru koji su sudjelovali u istraživanjima, a posebno lokalnom stanovništvu koji uvijek prate naš rad i ponosno promiču svoju bogatu kulturnu baštinu.

Link na galeriju - https://www.mas-zadar.hr/hr/ga...