U OŠ Petra Preradovića, povodom Matematičke večeri 2022., održana je radionica Matematika u staklenoj boci. Matematičke večeri potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Ovogodišnja Matematička večer inspirirana je UN-ovom Međunarodnom godinom stakla. Tim povodom naša vanjska suradnica Petra Govorčin, na poziv profesorice Anite Šimac, sudjelovala je na manifestaciji s radionicom koja je uključila sve razrede osnovne škole. Učenici su rješavali radne listiće s zadacima poput osmosmjerke, rebusa i sudokua. Suradnja s Osnovnom školom Petra Preradovića se nastavlja već za nekoliko dana kada će Muzej ugostiti skup pod nazivom Zlatna večer matematike.