Predavanja u muzeju antičkog stakla u Zadru povodom dana grada i blagdana sv. Krševana
srijeda, 16. studenoga 2016. u 19,00 sati
dr.sc. Berislav Štefanac Palača Cedulin u Zadru