Srijeda, 23. studenog 2022. u 12,00 sati

Najavljujemo predavanje "Antičko staklo u bojama na obali Liburnije" autora dr. sc. Berislava Štefanca muzejskog savjetnika, koje će se održati u srijedu, 23. studenog 2022. s početkom u 12:00 sati u polivalentnoj dvorani Muzeja. Predavanje je organizirano u sklopu obilježavanja Dana grada Zadra i blagdana sv. Krševana, a vezano je uz nedavno otvorenu izložbu "Antičko staklo u bojama" istoimenog autora. Uz predavanje se može pogledati i postav izložbe uz koju je tiskan sadržajno bogat i kvalitetan dvojezični hrvatsko-engleski katalog.