petak, 17. ožujka 2023.

Prošli petak, 17. ožujka 2023. posjetio nas je doc. dr. sc. Jure Šućur sa studentima prve godine preddiplomskog studija arheologije Sveučilišta u Zadru u sklopu predmeta Uvod u metodologiju obrade arheološke građe. Stalnim postavom Muzeja studente je proveo muzejski savjetnik dr. sc. Berislav Štefanac. Osim stalnog postava studenti su imali priliku vidjeti i muzejske čuvaonice i studijski depo za obradu arheološke građe. Prezentirane su im i muzejske publikacije (vodič i Katalog stalnog postava) te programi za obradu i upis muzejskog materijala.