Praksu pod vodstvom konzervatora-restauratora savjetnika Šime Perovića provode studentice Gemma Giani (5 godina studija) i Chiara Tamburro (4 godina studija)

U Muzeju antičkog stakla u Zadru trenutno je u tijeku teorijski i praktični dio edukacije kojeg pohađaju studenti sa Odjela za zaštitu kulturnih dobara Sveučilišta u Bologni, kampus Ravenna (Dipartimento di beni culturali, Università di Bologna, Campus Ravenna). Praksu pod vodstvom konzervatora-restauratora savjetnika Šime Perovića provode studentice Gemma Giani (5 godina studija) i Chiara Tamburro (4 godina studija), a sve u sklopu Sporazuma o suradnji između dvije ustanove sklopljenog na proljeće ove godine.

+3