U konferencijskoj dvorani Odjela za kulturna dobra (Dipartimento dei beni culturali), Sveučilišta u Bologni, Campus Ravena, 25. svibnja, voditelj Odjela za restauraciju i istraživanje Šime Perović održao je javno predavanje i cjelodnevni seminar. Suradnja sa odjelom studija restauracije u Raveni, realizirala se u suradnji sa koordinatoricom studija Mariangelom Vandini, i predavačicom Silvijom Ferucci.