26. ožujka 2024.

IZLOŽBA "1. BIJENALE HRVATSKOG UMJETNIČKOG STAKLA"

(26. 1. - 26. 3. 2024.)

Veliku skupnu izložbu „1. bijenale hrvatskog umjetničkog stakla“ zatvorili smo u utorak, 26. ožujka 2024. Budući da je ova izložba polučila veliki interes kako medija tako i publike, nadamo se da će se taj pozitivan trend nastaviti i u budućnosti.

Ovim putem se posebno želimo zahvaliti svim umjetnicima na sudjelovanju u ovoj muzejskoj akciji.

POPIS UMJETNIKA (abecednim redom):

 1. Fiona Ančić
 2. Josipa Baljak
 3. Ljiljana Barković
 4. Andrea Baruškin
 5. Ivančica Beclin-Vručina
 6. Jasminka Begić
 7. Mia Belić
 8. Tina Borić Fajdetić
 9. Josip Botteri Dini
 10. Ana Marija Botteri
 11. Duje Botteri
 12. Marina Brkić
 13. Mila Budišin
 14. Edita Burburan
 15. Tabitha Burrill
 16. Kristina Čehulić
 17. Nastja Dadić Radić
 18. Nada Debelić
 19. Zrinka Denić
 20. Antonia Deželin Matijević
 21. Petar Dolić
 22. Nadia Domijan
 23. Nives Dragan Belić
 24. Gordana Drinković
 25. Karmen Enderes
 26. Antonija Gospić
 27. Branko Gulin
 28. Đurđica Horvat
 29. Petar Hranuelli
 30. Lorena Ignaz
 31. Dominique Jurić
 32. Vanda Jurković
 33. Alana Kajfež
 34. Zoran Kakša
 35. Zvonimira Karavida
 36. Matko Kezele
 37. Ljubica Lovrenčić
 38. Katarina Marov
 39. Saša Martinović Kunović
 40. Matko Mijić
 41. Marija Milić
 42. Sonja Milotić-Šesto
 43. Bogdan Mogilevskij
 44. Zaviša Mucko
 45. Ljerka Njerš
 46. Vesna Osojnički
 47. Monika Petrović
 48. Danijela Pičuljan
 49. Irena Poje-Oxenham
 50. Sanja Pribić
 51. Karmen Ptičar
 52. Radovan Rajić
 53. Tea Rajković
 54. Vesna Salamon
 55. Lucija Savić
 56. Dora Soldo
 57. Monika Šangulin
 58. Matija Šitum
 59. Mihael Štebih
 60. Tea Švarić
 61. Bojana Švertasek
 62. Jeronim Tišljar
 63. Ivana Tkalčić
 64. Dražen Trogrlić
 65. Tanja Ukas
 66. Julijana Voloder
 67. Anton Vrlić
 68. Silvio Vujičić
 69. Tereza Vukić
 70. Klaudia Vukman
 71. Matea Zeman